Hotel Praděd Thamm Map

+420 222 539 539
Mon - Fri: 8 am – 10 pm, Sat - Sun: 9 am – 10 pm

Hotel Praděd Thamm

Krnovská 197, Zlaté Hory
Hotel Praděd Thamm